Продажба и поддръжка на машини за персонализация на пластмасови карти (принтери и ембосери) и машини за предпечатна подготовка (експонатори, висококачествени плоски и барабанни скенери, проявителни машини)
1111 София, бул. Шипченски проход No.7-13 бл.228 вх.А ет.15,
тел.: +359 2 9713568, +359 2 709745,
факс: +359 2 9733911 more info more info