Продажба и поддръжка на машини за персонализация на пластмасови карти (принтери и ембосери) и машини за предпечатна подготовка (експонатори, висококачествени плоски и барабанни скенери, проявителни машини)
София 1113, ул. Тинтява 100, вх.1, ет.4

тел./факс: +359 2 962 1899